Nguyên nhân bà con Nguyễn Khoa ở Sài Gòn làm Lễ thu tế tại tu viện Quảng Hương, Già Lam

Từ trước con cháu họ Nguyễn Khoa chúng ta sống quây quần đông đúc tại Cố đô Huế là nơi quê quán của Tổ tiên chúng ta, nhưng đến năm 1955 trở về sau, vì thời cuộc một số ít con cháu của Họ ra sống tại miền Bắc, con số lớn ở lại miền Nam. Do nhu cầu...