Cây phả hệ

User profile picture

Nguyễn Đình Thân

Đời Thứ 1

Thông tin cá nhân

Ngày Sinh

Quý Sửu (1552)


Ngày Mất

ngày 26 tháng 4 năm Quý Dậu (1633)


Hưởng Thọ

81  Tuổi


Mộ Táng

Cát Táng (song hồn) - Đất Nội Tán - Vườn Chánh (Trước Hung táng tại Ái Tử, về sau cháu nội Nguyễn Khoa Danh cải táng)

Chánh Thất

Nguyễn Thị Thiêm

 • Ngày Sinh:

  Đinh Tỵ (1556)

 • Ngày Mất:

  Ngày 15 tháng 5 năm Canh Ngọ (1630)

 • Hưởng Thọ: 74  Tuổi
 • Mộ Táng: Cát Táng (song hồn) - Đất Nội Tán - Vườn Chánh

Sanh Hạ

Con Thứ 1 Nguyễn Khoa Khôi Nam Hưởng Thọ 85  Tuổi

Chức Vị

 • Vạn-dinh Đội-trưởng, Đô-thắng Hầu

Liên Kết

 • Ngài thủy tổ Nguyễn Đình Thân
 • Nguyên quán tộc Nguyễn Khoa

 • Ghi Chú
   (1) Quí Sửu
  • là năm thứ 5 hiệu Thuận-bình, vua Trung-tôn trào Lê
  • năm thứ 32 hiệu Gia-tịnh trào Minh, nước Trung-hoa
   (2) Quí Dậu
  • năm thứ 20 đời Chúa Nguyễn-phước Nguyên, Hy-tôn Hiếu-văn Hoàng-đế
  • năm thứ 5 hiệu Đức Long của vua Trần Tôn trào Lê
  • năm thứ 6 hiệu Sùng-chinh trào Minh, nước Trung-hoa.