Tường thuật chuyến đi thăm mộ tổ Nguyễn Khoa ở thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Hải, tỉnh Kiến An, Hải Phòng

Từ khi cụ Nguyễn Khoa Tự (đời thứ 10) và cụ Nguyễn Khoa Toàn (đời thứ 11) từ Huế đi thăm mộ Tổ vào năm 1925, nay (4 1985) hai chú cháu là Nguyễn Khoa Sỹ (đời 11) ở Sài Gòn và Nguyễn Khoa Diệu Liên (bà Tôn Thất Hữu, đời 12) từ Pháp về thăm Việt Nam...